Andere recensies          Josien Laurier       

Uit het Jury-rapport van de Dif/BNG Aanmoedigingsprijs 2005


door Femke Halsema (voorzitter), Thomas van der Bergh, Arjen Fortuin, Annemiek Neefjes, en Fleur Speet


Josien Laurier laat in haar eerste roman maar weinig gebeuren — een moeder dwarsboomt haar dochter die bij het koor wil zingen — maar de uitvergroting van de gebeurtenissen in de droge, Reve-achtige taal knijpt de strot van de lezer dicht. In Het zal de liefde wel zijn is een meisje 24 uur onderworpen aan een door de liefde gedicteerd ritme, wat uitmondt in een duizelingwekkende finale. Hoogtepunt van Lauriers balanceren op het taalelastiek is Voor ons ligt een dag vol bramenjam, dat cirkelt rond het jongetje Moni ‘met zijn vlekkentronie’. Hierin werkt Laurier haar thema van het zoeken naar een eigen identiteit tot in alle gekte uit. Drie vrouwen delen een kantoor én de drang om zichzelf betekenis te geven.

In De verhalenbundel, haar laatste werk, toont zij opnieuw het lef — maar nu met de touwtjes strakker in de hand — om het ogenschijnlijk gewone uit te vergroten tot sprookjesachtige gekte. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is doet een eenzame vrouw het met een muis, mag een schoonmaakster niets verplaatsen en krijgt een restaurantbezoeker een gedetineerde als diner.

Laurier speelt, maar met inzet van alle knikkers. Want met het vervreemdende legt ze de kern van het gewone bloot, van dat wat wij allen vrezen of ten onrechte veronachtzamen. Daarmee daagt zij steeds haar lezers uit.


De Dif/BNG Aanmoedigingsprijs is een initiatief van literair agent Paul Sebes. De andere genomineerden in 2005 waren Mark Boog, Esther Gerritsen, Jan van Mersbergen, Ton Rozeman, Anja Sicking en Peter Terrin. De prijs werd op 15 december 2005 toegekend aan Esther Gerritsen.